Stedenbouwkundige, veranderaar, strateeg en inspirator.

Stedenbouwkundige, veranderaar, strateeg en inspirator. Ik werk aan uiteenlopende opgaven, van regio tot stadsplein. Ruimte voor mensen zit in het resultaat én in de weg ernaartoe. In teams kom je verder. Per vraag worden ze vastgesteld, met alle disciplines, met vaste partners, scherp denkende professionals en medewerkers van de opdrachtgever.

De blik vooruit

De samenleving verandert, mensen veranderen. Dat stelt steeds nieuwe eisen aan de ruimte om ons heen. In de dagelijkse leefomgeving, maar ook op hogere schaalniveaus: de buurt, het dorp, de stad, de regio. Daar werk ik met passie aan: het zo goed mogelijk inpassen van nieuwe maatschappelijke vragen, in structuren die vaak al veel langer bestaan. Die vragen kunnen afkomstig zijn uit allerlei hoeken. Bijvoorbeeld initiatieven van inwoners en ondernemers. Maar ook organisaties en overheden die zich geconfronteerd zien met nieuwe opgaven. De beste resultaten ontstaan vervolgens – zo wijst mijn praktijk uit – door samenwerking. Niemand heeft in zijn eentje dé oplossing paraat. Daarom maakt het werken met meerdere disciplines een belangrijk onderdeel uit van mijn aanpak. Maar ook ontwerpend onderzoek en het gezamenlijk verkennen van de opgave. Om daarmee ‘de vraag achter de vraag’ te ontdekken.

Veranderkracht

In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, zijn gesprek, verbinding, onderzoek en visie nodig. Ik zie stedenbouw als ‘veranderkracht’: het opstellen van sterke strategieën en het ontwerpen van precieze ingrepen – steeds met een groot draagvlak en inhoudelijk gevoed door de mensen die het zelf betreft. De principes uit de veranderkunde helpen daarbij.

Goede plannen maak je samen

Het goed luisteren naar personen en partijen in het gebied – van klein tot groot – is een vast terugkerend onderdeel in de trajecten die ik begeleid. We zoeken gezamenlijk naar de gemeenschappelijke waarden van álle deelnemers. Dat is de basis om verandering te kunnen bereiken.

Ontwerpen helpt daarbij

Als stedenbouwkundige leer je vormgeven aan de ruimte. De veranderkunde reikt instrumenten aan hoe mensen hun eigen toekomst kunnen beïnvloeden. In beide gevallen gaat het om ‘ontwerpen’, maar op heel verschillende manieren. In de projecten waar ik aan werk komen ze steevast samen. We gaan in gesprek, verkennen de vraagstukken en proberen een beeld te krijgen van mogelijke oplossingen. Die gedragen worden en eigendom zijn van de betrokkenen, zodat zij er zelf verder mee kunnen komen.

"Een ontwerper met visie en passie en ijzersterk in het creëren van een gezamenlijk belang!"

Dorine Sibbes

"Een ontwerper met visie en passie en ijzersterk in het creëren van een gezamenlijk belang!"

Dorine Sibbes