Over 'krimp'

Blog

Noord Nederland als Place of Hope

Het Noorden als Place of Hope

Samenwerking op alle schaalniveaus is hét recept voor het noorden om de grote opgaven van de komende tijd goed te lijf gaan en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Wanneer lokale groepen de energieopwekking van erven en gehuchten, dorpen en kernen gaan doen voorzien zij in 40% van de gehele energievraag van Noord Nederland.

Lees meer

Woon- en Leefbaarheidplan Noord Groningen

Als programmaleider van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta (2012-2017) leerde ik de weerbarstigheid van krimp kennen. Bewustwording is de eerste stap, gevolgd door het verkennen van nieuwe perspectieven, zorgvuldig programmeren en het begeleiden van de uitvoering. Bevolkingsdaling raakt gemeenschappen op allerlei manieren. Het heeft invloed op de ontwikkelingskansen van gemeenten en regio’s. Het resultaat.

Blog

Trots in de regio voorkomt krimp

Wat … als de jeugd terugkomt naar de buitengebieden. Omdat ze trots zijn op hun roots, de veldleeuwerik weer willen horen, kunnen dwalen in de bossen van hun jeugd. Wat … als de kansen van kinderen aan de randen van Nederland even groot zijn als die van kinderen daarbuiten. En ze weten dat ze kunnen even goed kunnen werken in de wereld als op hun geboortegrond.

Lees meer