Over 'infrastructuur'

Blog

Stad, haven, tunnel

De Maastunnel is dicht. 75 jaar lang bediende de tunnel Rotterdam en de haven. Ir. G.J. de Jongh, de directeur van Gemeentewerken, zei over de tunnel dat deze de dynamiek van de haven zou terugbrengen in de stad. Een hero├»sch beeld. Van een nationale route naar en van de haven is het Maastunneltrac├ę meer en meer een stedelijke verbinding geworden. Met platanen boven de betonnen keerwanden. Met bijzondere fiets- en beluchtingsgebouwen. Het is een bijzondere, onalledaagse architectuur, die alle transformaties aan kan. De tunnel van Rotterdammers. Wat een icoon!

Lees meer