Stad, haven, tunnel

De Maastunnel is dicht. 75 jaar lang bediende de tunnel Rotterdam en de haven. Ir. G.J. de Jongh, de directeur van Gemeentewerken, zei over de tunnel dat deze de dynamiek van de haven zou terugbrengen in de stad. Een heroïsch beeld. Van een nationale route naar en van de haven is het Maastunneltracé meer en meer een stedelijke verbinding geworden. Met platanen boven de betonnen keerwanden. Met bijzondere fiets- en beluchtingsgebouwen. Het is een bijzondere, onalledaagse architectuur, die alle transformaties aan kan. De tunnel van Rotterdammers. Wat een icoon!

schematische doorsnede

In Harlingen leggen Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de regio de N31 onder de grond, in een open bak. Harlingen wordt daardoor weer één. Eind december 2017 gaat deze ‘tunnel’ open. Daar was wel wat voor nodig. Een ambitiedocument moest de plannen van alle partners verbinden. Het gemeentebestuur wilde onder meer een park op de tunnel, de weg moest ‘Harlingen’ uitstralen, bewoners van een dorp en een buurt waren ontevreden en het aquaduct kon eigenlijk niet uit. Voor ruimtelijke kwaliteit werd een miljoen euro extra uitgetrokken.

 

Gesprekken met de bewoners zorgden voor een helder beeld. Wandelroutes rond Midlum en een fietsroute dwars op de Kimswerderweg verbinden de woonbuurt met een parkje en het wijkcentrum aan de andere kant van de N31. Het park lag er dus al, maar dan naast de N31. Nu kunnen mensen het ook zien en bereiken – eindelijk.

En de Harlingse uitstraling? De viaducten zijn als ruwe bolsters voorgesteld, waarin de typisch Harlingse kleuren en materialen terugkomen aan de binnen- en buitenzijde. Bakstenen kademuren en woningen, ruwe natuursteen: dat werk. Terwijl de muren van de open tunnel van glad beton worden, met hooguit een kleine imprint in het materiaal. Een stevig contrast, als middel om Harlingen te herkennen.

Ik kan niet wachten tot het december is en de ‘open tunnel’ open gaat.

Beelden uit Ambitiedocument N31 Harlingen (Enno Zuidema Stedebouw i.s.m. Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten en NEXT architects, 2013), tenzij anders vermeld