Blog

Noord Nederland als Place of Hope

Het Noorden als Place of Hope

Samenwerking op alle schaalniveaus is hét recept voor het noorden om de grote opgaven van de komende tijd goed te lijf gaan en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Wanneer lokale groepen de energieopwekking van erven en gehuchten, dorpen en kernen gaan doen voorzien zij in 40% van de gehele energievraag van Noord Nederland.

Lees meer
Blog

Verandering

Na 20 jaar een eigen praktijk kies ik voor verandering van perspectief, van werkomgeving en van werksetting.

Per 1 september 2018 ben ik bij MVRDV hoofd stedenbouw, strategic and urban planning. MVRDV en ik kennen elkaar al lang. Met MVRDV werkte ik zowel in het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst, met Nathalie de Vries in het bestuur van OASE magazine en recent in het aardbevingsgebied Groningen.

Lees meer
Blog

Trots in de regio voorkomt krimp

Wat … als de jeugd terugkomt naar de buitengebieden. Omdat ze trots zijn op hun roots, de veldleeuwerik weer willen horen, kunnen dwalen in de bossen van hun jeugd. Wat … als de kansen van kinderen aan de randen van Nederland even groot zijn als die van kinderen daarbuiten. En ze weten dat ze kunnen even goed kunnen werken in de wereld als op hun geboortegrond.

Lees meer

Pionier versterken en dorpsvernieuwing

Met de inwoners van Overschild werk ik aan de voorbereiding van versterking van hun dorp. Dat doe ik voor de gemeente Midden-Groningen. We ontdekken wat de juiste routes zijn, welke keuzes het dorp wil en kan maken, wat de gemeente moet doen, welke vragen er bij de NCG liggen. Samenwerken: o zo moeilijk, toch een sleutelwoord. Met verschillende organisaties werk ik aan hun visie op versterken en de opgave van de regio Noord-Groningen.

Woon- en Leefbaarheidplan Noord Groningen

Als programmaleider van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta (2012-2017) leerde ik de weerbarstigheid van krimp kennen. Bewustwording is de eerste stap, gevolgd door het verkennen van nieuwe perspectieven, zorgvuldig programmeren en het begeleiden van de uitvoering. Bevolkingsdaling raakt gemeenschappen op allerlei manieren. Het heeft invloed op de ontwikkelingskansen van gemeenten en regio’s. Het resultaat.

Strategie en visie Waddenkust

Voor de gemeente De Marne nam ik het initiatief tot een samenwerking van de Groninger Waddenkustgemeenten. Deze vier gemeenten, Oldambt, Delfzijl, Eemsmond en De Marne, willen met inwoners, ondernemers en veel organisaties samen de Waddenkust echt tot ontwikkeling brengen: als verblijfsplek, verwonderregio, dwaallandschap en kustgebied. Zomer 2018 ligt er een plan voor samenwerking en ontwikkeling.

Blog

Stad, haven, tunnel

De Maastunnel is dicht. 75 jaar lang bediende de tunnel Rotterdam en de haven. Ir. G.J. de Jongh, de directeur van Gemeentewerken, zei over de tunnel dat deze de dynamiek van de haven zou terugbrengen in de stad. Een heroïsch beeld. Van een nationale route naar en van de haven is het Maastunneltracé meer en meer een stedelijke verbinding geworden. Met platanen boven de betonnen keerwanden. Met bijzondere fiets- en beluchtingsgebouwen. Het is een bijzondere, onalledaagse architectuur, die alle transformaties aan kan. De tunnel van Rotterdammers. Wat een icoon!

Lees meer